WD-40 Company Ltd.

V Kalifornii viac ako pred 60 rokmi bola založená spoločnosť Rocket Chemical Company. Cieľom tejto spoločnosti bolo vyvinúť antikorózny prípravok pre NASA k ochrane rakiet pred vlhkosťou a koróziou.

V roku 1953 sa podarilo vyvinúť najznámejší prípravok nazývaný WD-40® používaný domácnosťami i profesionálmi po celom svete.