TOMKET je nová značka high performance pneumatík pre vodičov požadujúcich čo najlepší pomer medzi kvalitou a cenou pneumatiky. Pre vodičov, ktorí nechcú robiť kompromisy medzi bezpečím a výkonom pneumatiky. Pre vodičov, ktorým nejde v prvom rade o zvučné meno na bočnici pneumatiky, ale o spoľahlivý výkon v reálnej, každodennej prevádzke. Za značkou TOMKET stoja technologickí a výrobní partneri z Európy a Ázie.

TOMKET je nová značka high performance pneumatík pre vodičov požadujúcich čo najlepší pomer medzi kvalitou a cenou pneumatiky. Pre vodičov, ktorí nechcú robiť kompromisy medzi bezpečím a výkonom pneumatiky. Pre vodičov, ktorým nejde v prvom rade o zvučné meno na bočnici pneumatiky, ale o spoľahlivý výkon v reálnej, každodennej prevádzke. Za značkou TOMKET stoja technologickí a výrobní partneri z Európy a Ázie.