Slovenské vydavateľstvo s hudobnou tematikou, ktorá v prvom rade vydáva hudobnú literatúru – akordy, noty, publikácie, atď. pre začínajúcich hudobníkov.

Slovenské vydavateľstvo s hudobnou tematikou, ktorá v prvom rade vydáva hudobnú literatúru – akordy, noty, publikácie, atď. pre začínajúcich hudobníkov.