Sony Ericsson Mobile Communications je podnik s rovnou spoločnou majetkovou účasťou spoločnosti Sony a Ericsson AB, založený v októbri 2001. Poslaním je vytvoriť zo Sony Ericsson najatraktívnejšiu a vývojovo svetovú značku v odvetví mobilných telefónov.

Design znamená viac než len dobre vyzerajúci výrobok. Je integrovaný do každého kroku – inteligentné funkcie, aplikácie orientované na užívateľa, inovačné materiály a atraktívny vizuálny vzhľad. Všetky modely sú starostlivo navrhnuté a prísne testované, aby spĺňali medzinárodné bezpečnostné normy a štátne predpisy. Výrobky Sony Ericsson obsahujú prehlásenie o ekologických výrobkoch. Informujú o najdôležitejších ekologických aspektoch každého výrobku, napríklad obsiahnutých materiáloch, spotrebe energie, batériách, balení a recyklácii.

Špecializácia

Mobilné telefóny, PDA, SmartPhone.

Sony Ericsson Mobile Communications je podnik s rovnou spoločnou majetkovou účasťou spoločnosti Sony a Ericsson AB, založený v októbri 2001. Poslaním je vytvoriť zo Sony Ericsson najatraktívnejšiu a vývojovo svetovú značku v odvetví mobilných telefónov.

Design znamená viac než len dobre vyzerajúci výrobok. Je integrovaný do každého kroku – inteligentné funkcie, aplikácie orientované na užívateľa, inovačné materiály a atraktívny vizuálny vzhľad. Všetky modely sú starostlivo navrhnuté a prísne testované, aby spĺňali medzinárodné bezpečnostné normy a štátne predpisy. Výrobky Sony Ericsson obsahujú prehlásenie o ekologických výrobkoch. Informujú o najdôležitejších ekologických aspektoch každého výrobku, napríklad obsiahnutých materiáloch, spotrebe energie, batériách, balení a recyklácii.

Špecializácia

Mobilné telefóny, PDA, SmartPhone.