Pre daný výber neboli nájdené žiadne ponúkané výrobky.

Spoločnosť SEMENÁ JK bola založená na odbornosti vychádzajúcej z dlhoročnej agronomickej praxe jej zakladatela Ing. Jozefa Kupču. Ktorý od ukončenia vysokolského štúdia na agronomickej fakulte VŠP v Nitre roku 1975, nepretržite pracoval v odbore výroby osív.

Spoločnosť SEMENÁ JK bola založená na odbornosti vychádzajúcej z dlhoročnej agronomickej praxe jej zakladatela Ing. Jozefa Kupču. Ktorý od ukončenia vysokolského štúdia na agronomickej fakulte VŠP v Nitre roku 1975, nepretržite pracoval v odbore výroby osív.