Výrobca značky QUIXX, E.V.I. GmbH od samého začiatku spojil svoje know-how v oblasti povrchovej ochrany a definoval ho ako hlavnú oblasť svojej pôsobnosti. Odvtedy sa táto základná spôsobilosť systematicky rozširuje a neustále rozvíja.

Vďaka stanoveným štandardom v príslušných segmentoch výrobca dbá na ľahkú aplikáciu, environmentálnu kompatibilitu a marketing produktov čím si zabezpečil vedúce postavenie na trhu.

E.V.I. je zastúpená svojimi výrobkami vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Preto je myslenie a konanie celej spoločnosti internacionálne zamerané. Výrobky značky QUIXX prešli mnohými certifikačnými testami, a v neposlednom rade aj testami spotrebiteľov vďaka, ktorým si získali dôveru a zákazníci sa k využívaniu týchto produktov s radosťou vracajú.

Výrobca značky QUIXX, E.V.I. GmbH od samého začiatku spojil svoje know-how v oblasti povrchovej ochrany a definoval ho ako hlavnú oblasť svojej pôsobnosti. Odvtedy sa táto základná spôsobilosť systematicky rozširuje a neustále rozvíja.

Vďaka stanoveným štandardom v príslušných segmentoch výrobca dbá na ľahkú aplikáciu, environmentálnu kompatibilitu a marketing produktov čím si zabezpečil vedúce postavenie na trhu.

E.V.I. je zastúpená svojimi výrobkami vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Preto je myslenie a konanie celej spoločnosti internacionálne zamerané. Výrobky značky QUIXX prešli mnohými certifikačnými testami, a v neposlednom rade aj testami spotrebiteľov vďaka, ktorým si získali dôveru a zákazníci sa k využívaniu týchto produktov s radosťou vracajú.