PROPHER Stopset žlté lepové dosky
2,57 €

Lepiace dosky na odchyt škodlivého hmyzu, ako sú molice, smútivky, vrtivky, lietajúce imága vošiek, skočky, minérky, strapky, nosániky.

PROPHER Stopset žlté lepové šípky
1,74 €

Lepiace šípky do kvetináčov na odchyt škodlivého hmyzu, ako sú molice, smútivky, vrtivky, lietajúce imága vošiek, skočky, minérky, strapky, nosániky.

PROPHER Stromset lepové pásy
2,50 €

Lepové pásy Stromset slúžia na odchyt škodlivého hmyzu lezúceho po stromoch v záhradkách a sadoch.

Spoločnosť PROPHER bola založená v roku 1991. Základnou činnosťou firmy od jej vzniku je výroba prostriedkov na signalizáciu výskytu a reguláciu frekvencie hmyzu a škodcov. V priebehu rokov sa spoločnosť PROPHER stala najväčším výrobcom feromónových prípravkov v Českej republike. V súčasnej dobe zaujíma pevné miesto na našom trhu so špeciálnymi prostriedkami proti hmyzu a škodcom a s jej produktmi sa môžete stretnúť aj v mnohých krajinách EÚ.

Spoločnosť PROPHER bola založená v roku 1991. Základnou činnosťou firmy od jej vzniku je výroba prostriedkov na signalizáciu výskytu a reguláciu frekvencie hmyzu a škodcov. V priebehu rokov sa spoločnosť PROPHER stala najväčším výrobcom feromónových prípravkov v Českej republike. V súčasnej dobe zaujíma pevné miesto na našom trhu so špeciálnymi prostriedkami proti hmyzu a škodcom a s jej produktmi sa môžete stretnúť aj v mnohých krajinách EÚ.