Promoti-Zakłady Metalowe Sp. z o.o. je výrobca výkovkov z mechanického opracovania (CNC) a montáže podľa technických špecifikácií zákazníkov.

Promoti-Zakłady Metalowe Sp. z o.o. je výrobca výkovkov z mechanického opracovania (CNC) a montáže podľa technických špecifikácií zákazníkov.