Svetoznáma nemecká značka strún a kolofónií pre sláčikové nástroje. Kvalitatívne vhodná pre profesionálnych hráčov v orchestri a vo filharmónii, ale niektoré modely sú cenovo dostupné aj pre začínajúcich a pokročilých hráčov.

Svetoznáma nemecká značka strún a kolofónií pre sláčikové nástroje. Kvalitatívne vhodná pre profesionálnych hráčov v orchestri a vo filharmónii, ale niektoré modely sú cenovo dostupné aj pre začínajúcich a pokročilých hráčov.