Spoločnosť PANACEA je najväčší slovenský výrobca lekárničiek a jednotka na trhu povinnej výbavy s vlastnými výrobnými a skladovými priestormi. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra v roku 1997. Jej cieľom je poskytnúť zákazníkom kvalitné zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú náročné kritériá požiadaviek predpisov a sú riadne registrované.

Spoločnosť PANACEA je najväčší slovenský výrobca lekárničiek a jednotka na trhu povinnej výbavy s vlastnými výrobnými a skladovými priestormi. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra v roku 1997. Jej cieľom je poskytnúť zákazníkom kvalitné zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú náročné kritériá požiadaviek predpisov a sú riadne registrované.