Olfa Rastrové pravítko OLFA OTE 15x60 cm
1x

Olfa Rastrové pravítko OLFA OTE 15x60 cm

17,60 €

Pravítko o veľkosti 15 × 60 cm sa hodí na meranie a presný rez štvorcov, trojuholníkov a väčších kusov. Hodí sa tiež na kontrolu presnej veľkosti polštvorcových trojuholníkov. Má metrické meradlo. Metrická verzia, číslovanie zľava doprava, alebo opačne. Naznačené uhly 30, 45, 60°.

Olfa Rastrové pravítko OLFA OTE 15x30 cm

Olfa Rastrové pravítko OLFA OTE 15x30 cm

11,40 €

Pravítko o veľkosti 15 × 30 cm sa hodí na meranie a presný rez štvorcov, trojuholníkov a väčších kusov. Hodí sa tiež na kontrolu presnej veľkosti polštvorcových trojuholníkov. Má metrické meradlo. Metrická verzia, číslovanie zľava doprava, alebo opačne. Naznačené uhly 30, 45, 60°.

Olfa Rastrové pravítko OLFA OTE 15x15 cm

Olfa Rastrové pravítko OLFA OTE 15x15 cm

6,97 €

Pravítko o veľkosti 15 × 15 cm sa hodí na meranie a presný rez štvorcov, trojuholníkov a väčších kusov. Hodí sa tiež na kontrolu presnej veľkosti polštvorcových trojuholníkov. Má metrické meradlo. Metrická verzia, číslovanie zľava doprava, alebo opačne. Naznačené uhly 30, 45, 60°.