Pre daný výber neboli nájdené žiadne ponúkané výrobky.

Značka Nanny patrí spoločnosti Jablotron, s.r.o., ktorá bola založená v roku 1990. Zo začiatku sa firma venovala objednávkovému vývoju priemyslových aplikácií výpočtovej techniky, neskôr firma prešla k vývoju a výrobe vlastných produktov elektronického zabezpečenia budov (EZS). Sortiment sa rozširoval importom atraktívnych doplnkov EZS prispôsobených pre český trh. V roku 1999 bol zavedený a certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001, ktorý bol v roku 2002 rozšírený o certifikáciu podľa ISO 13485 pre zdravotnícke prostriedky a tak mohol do sortimentu v roku 2003 pribudnúť aj monitor dychu Nanny, ktorý sa využíva v nemocničných zariadeniach a dojčenských ústavoch.

Jablotron Group so svojimi dcérskymi spoločnosťami disponuje operačnou plochou cca 10 000 m2 a zamestnáva viac než 400 ľudí. Ročný obrat sa blíži k 40 tis. €, jeho podstatná časť je tvorená exportom prakticky do všetkých častí sveta.

Značka Nanny patrí spoločnosti Jablotron, s.r.o., ktorá bola založená v roku 1990. Zo začiatku sa firma venovala objednávkovému vývoju priemyslových aplikácií výpočtovej techniky, neskôr firma prešla k vývoju a výrobe vlastných produktov elektronického zabezpečenia budov (EZS). Sortiment sa rozširoval importom atraktívnych doplnkov EZS prispôsobených pre český trh. V roku 1999 bol zavedený a certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001, ktorý bol v roku 2002 rozšírený o certifikáciu podľa ISO 13485 pre zdravotnícke prostriedky a tak mohol do sortimentu v roku 2003 pribudnúť aj monitor dychu Nanny, ktorý sa využíva v nemocničných zariadeniach a dojčenských ústavoch.

Jablotron Group so svojimi dcérskymi spoločnosťami disponuje operačnou plochou cca 10 000 m2 a zamestnáva viac než 400 ľudí. Ročný obrat sa blíži k 40 tis. €, jeho podstatná časť je tvorená exportom prakticky do všetkých častí sveta.