Mannesmann Werkzeug

Od svojho vzniku sa zaoberá výrobou náradia a strojov následne jej ďalším predajom a distribúciou do celého sveta a prešla postupným vývojom tak, ako si žiadal trh v Nemecku, tak i v celom svete. Od predaja ručného náradia, ktoré bolo určené skôr pre štandardné účely sa postupne prechádzalo k ponuke profesionálnych produktov a strojov.

Spoločnosť Bruder Mannesmann Werkzeug stabilne dodáva ručné a elektrické náradie. Náradie značky MANNESMANN je vyrobené s rešpektom k požiadavkám zákazníkov na kvalitu a účelnosť. Konštrukčné úpravy, vylepšenia a nový dizajn sú výsledkom vývojovej činnosti skúsených manažérov.