KUN sa zameriava výlučne na vývoj najergonomickejších, najinovatívnejších, najpohodlnejších a cenovo dostupných produktov pre hráčov na sláčikové nástroje. Výrobky spoločnosti Kun sú vyrábané v Kanade s použitím výnimočných materiálov podľa náročných technických a estetických štandardov.

KUN sa zameriava výlučne na vývoj najergonomickejších, najinovatívnejších, najpohodlnejších a cenovo dostupných produktov pre hráčov na sláčikové nástroje. Výrobky spoločnosti Kun sú vyrábané v Kanade s použitím výnimočných materiálov podľa náročných technických a estetických štandardov.