Slovenská firma zabezpečuje výučbu, konzultácie a poradenstvo v oblasti technického potápania. Ďalej potom tiež vývoj a navrhovanie potápačských výstrojov vyskúšaných tými najlepšími potápačmi.

Slovenská firma zabezpečuje výučbu, konzultácie a poradenstvo v oblasti technického potápania. Ďalej potom tiež vývoj a navrhovanie potápačských výstrojov vyskúšaných tými najlepšími potápačmi.