Nemecká spoločnosť, jeden z piatich najväčších výrobcov brúsnych prostriedkov na svete