Svetoznámy výrobca profesionálneho potápačského vybavenia, najmä celotvárových masiek a prilieb a všetkého potrebného príslušenstva k nim.