Rakúska spoločnosť JUWEL je jedným znajväčšíc hvýrobcov vyvýšených záhonov, kompostérov, parenísk, sušiakov a ďalších produktov s nápadom.Výrobkysú vyrábané v spolupráci s rakúskymi univerzitami a výrobca je držiteľom mnohýc hocenení.