Pre daný výber neboli nájdené žiadne ponúkané výrobky.

Americká farmaceutická firma Johnson & Johnson je spoločnosť s dlhou tradíciou, ktorej korene siahajú až do 19.storočia. Vďaka svojmu širokému zameraniu je Johnson & Johnson najkomplexnejším poskytovateľom produktov a služieb v zdravotníctve, od výrobkov pre starostlivosť o deti aj ich matky cez farmaceutické produkty až po zdravotnícke prostriedky a technológie.

K dnešnému dňu pôsobí v 57 krajinách a zaisťuje tak predaj a distribúciu zdravotníckych výrobkov a zdrojov po celom svete. V súčasnej dobe je pod značkou Johnson & Johnson združených viac ako 250 spoločností v 57 krajinách sveta.

Americká farmaceutická firma Johnson & Johnson je spoločnosť s dlhou tradíciou, ktorej korene siahajú až do 19.storočia. Vďaka svojmu širokému zameraniu je Johnson & Johnson najkomplexnejším poskytovateľom produktov a služieb v zdravotníctve, od výrobkov pre starostlivosť o deti aj ich matky cez farmaceutické produkty až po zdravotnícke prostriedky a technológie.

K dnešnému dňu pôsobí v 57 krajinách a zaisťuje tak predaj a distribúciu zdravotníckych výrobkov a zdrojov po celom svete. V súčasnej dobe je pod značkou Johnson & Johnson združených viac ako 250 spoločností v 57 krajinách sveta.