Bulharský výrobca chirurgických a zdravotníckych rúšok.

Bulharský výrobca chirurgických a zdravotníckych rúšok.