Bulharský výrobca chirurgických a zdravotníckych rúšok.