Holux

HOLUX Technology Inc bola založená v roku 1994 pre užívateľov GPS (Global Positioning System) zariadenia. Značka je u nás zastúpená predovšetkým v odbore turistických GPS navigácií.