Program GrandX je portfólio výrobkov určených pre potreby užívateľov motorových vozidiel. Výrobky sú vyrábané pod značkou GrandX za účelom pozdvihnutia kvality a dostupnosti. Program GrandX je budovaný za účelom maximálnej spokojnosti zákazníkov, kedy dostávajú vysokú kvalitu výrobkov za nízku cenu. Cieľom je, aby značka GrandX reprezentovala najvýhodnejšiu kúpu na slovenskom trhu. Výrobcom tejto značky je slovenský závod MARPIN.

Program GrandX je portfólio výrobkov určených pre potreby užívateľov motorových vozidiel. Výrobky sú vyrábané pod značkou GrandX za účelom pozdvihnutia kvality a dostupnosti. Program GrandX je budovaný za účelom maximálnej spokojnosti zákazníkov, kedy dostávajú vysokú kvalitu výrobkov za nízku cenu. Cieľom je, aby značka GrandX reprezentovala najvýhodnejšiu kúpu na slovenskom trhu. Výrobcom tejto značky je slovenský závod MARPIN.