Garvan Hlásič horľavých plynov Garvan MTG-3000H
26,74 €

Novinka

Hlásič MTG-3000H je určený na monitorovanie miestností na prítomnosť zemného plynu (LNG), metánu, propánu, butánu alebo zmesi propán-butánu (LPG) v obytných priestoroch.