Je rodinný nemecký nadnárodný výrobca, známy pre upevňovacie výrobky pre stavebné a priemyselné podniky. Spoločnosť má tiež divízie v odvetví automobilového priemyslu, hračky a poradenstvo.