Vlastná značka od MADA MUSIC pre obaly. Pod značkou Face Bags nájdete puzdrá a ľahčené case-y na akustické klasické a elektrické gitary, na basgitary, ale aj na bicie, klávesy či husle.

Vlastná značka od MADA MUSIC pre obaly. Pod značkou Face Bags nájdete puzdrá a ľahčené case-y na akustické klasické a elektrické gitary, na basgitary, ale aj na bicie, klávesy či husle.