EVE Energy je výrobca batérií vhodných do produktov používaných pri vnútornom aj vonkajšom prostredí. Ponúkajú výbornú kapacitu, kvalitu a teplotnú odolnosť.