ESAB Elektródy ESAB OK 48.00 4,0/350 mm, 4.6 kg, 86 ks, 3 bal.
0,35 €

bázická elektróda všeobecného použitia s nízkonavlhavým obalom pre zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

  • zvarový kov je húževnatý a odolný proti praskavosti
  • je použitelná pre všetky polohy zvárania a dovoluje vysokú rýchlost pri zváraní vo zvislej polohe zdola nahor

difúzny vodík: <4.…