Duslo Duvilax BD 20, prísada, penetrácia a lepidlo, 1 kg
1x

Duslo Duvilax BD 20

5,59 €

Prísada do stavebných zmesí, penetrácia nasiakavých podkladov a lepidlo v jednom.

Partner: Colorlak

DUSLO, akciová spoločnosť, Šaľa je v slovenskom aj európskom meradle považovaná za jednu z najväčších a najvýznamnejších spoločností chemického priemyslu. Svoju činnosť Duslo odštartovalo v roku 1958, kedy sa položili základy závodu na výrobu dusíkatých hnojív pod názvom Dusikáreň Šaľa ako odštepný závod Chemických závodov Juraja Dimitrova, Bratislava v Šali. Pôvodné zameranie na produkciu priemyselných hnojív a derivátov acetylénovej chémie sa postupne rozrastal o nové produkty.

Počiatky výroby disperzií a lepidiel v Dusle Šala siahajú do roku 1968. S narastajúcimi požiadavkami trhu bola výroba produkujúca základné polyvinyacetátové homopolyméry radu „B" postupne dopĺňaná o nové typy.

V súčasnosti vyrábame viac ako 30 základných typov lepidiel a disperzií. Vďaka modernej výrobnej linke, so špičkovým riadiacim systémom – od výroby, cez logistiku až po expedíciu, dokážeme v minimálnom čase reagovať na konkrétne požiadavky našich odberateľov.