Duslo Duvilax BD 20

Duslo Duvilax BD 20

Hodnotenie: 3
4,50 €

Prísada do stavebných zmesí, penetrácia nasiakavých podkladov a lepidlo v jednom.

Duslo Duvilax LS 50

Duslo Duvilax LS 50

Hodnotenie: 4,3
5,03 €

Štandardné lepidlo na drevo pre interiér v triede D2.

Duslo Duvilax D3 Rapid

Duslo Duvilax D3 Rapid

Hodnotenie: 5
5,15 €

Posledný kus za túto cenu!

Jednozložkové lepidlo na drevo s rýchlou tvorbou spoja, odolávajúce vlhkosti podľa EN 204 v kategórii D3.

DUSLO, akciová spoločnosť, Šaľa je v slovenskom aj európskom meradle považovaná za jednu z najväčších a najvýznamnejších spoločností chemického priemyslu. Svoju činnosť Duslo odštartovalo v roku 1958, kedy sa položili základy závodu na výrobu dusíkatých hnojív pod názvom Dusikáreň Šaľa ako odštepný závod Chemických závodov Juraja Dimitrova, Bratislava v Šali. Pôvodné zameranie na produkciu priemyselných hnojív a derivátov acetylénovej chémie sa postupne rozrastal o nové produkty.

Počiatky výroby disperzií a lepidiel v Dusle Šala siahajú do roku 1968. S narastajúcimi požiadavkami trhu bola výroba produkujúca základné polyvinyacetátové homopolyméry radu „B" postupne dopĺňaná o nové typy.

V súčasnosti vyrábame viac ako 30 základných typov lepidiel a disperzií. Vďaka modernej výrobnej linke, so špičkovým riadiacim systémom – od výroby, cez logistiku až po expedíciu, dokážeme v minimálnom čase reagovať na konkrétne požiadavky našich odberateľov.

DUSLO, akciová spoločnosť, Šaľa je v slovenskom aj európskom meradle považovaná za jednu z najväčších a najvýznamnejších spoločností chemického priemyslu. Svoju činnosť Duslo odštartovalo v roku 1958, kedy sa položili základy závodu na výrobu dusíkatých hnojív pod názvom Dusikáreň Šaľa ako odštepný závod Chemických závodov Juraja Dimitrova, Bratislava v Šali. Pôvodné zameranie na produkciu priemyselných hnojív a derivátov acetylénovej chémie sa postupne rozrastal o nové produkty.

Počiatky výroby disperzií a lepidiel v Dusle Šala siahajú do roku 1968. S narastajúcimi požiadavkami trhu bola výroba produkujúca základné polyvinyacetátové homopolyméry radu „B" postupne dopĺňaná o nové typy.

V súčasnosti vyrábame viac ako 30 základných typov lepidiel a disperzií. Vďaka modernej výrobnej linke, so špičkovým riadiacim systémom – od výroby, cez logistiku až po expedíciu, dokážeme v minimálnom čase reagovať na konkrétne požiadavky našich odberateľov.