Bayer Puma extra
32,47 €

PUMA EXTRA (Hirsefrei extra) postrekový herbicíd určený na ničenie ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom, raži, tritikale, v mätonohu trvácom a kostrave na semeno.

Firma BAYER CHIC 2000 je nemecká spoločnosť. Vznikla 1. 2. 1980 rozdelením pôvodnej spoločnosti na výrobu kočíkov. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia spoločnosť zakúpila výrobný závod v Ázii, kam bola postupne presunutá výroba z Nemecka. Znížením výrobných nákladov bolo možné viac investovať do nových technológií a materiálov, do zlepšovania kvality a funkčnosti pôvodných výrobkov a do vývoja nových typov kočíkov. Spoločnosť spravidla jedenkrát ročne dopĺňa sortiment o úplne nový produkt.

Získané skúsenosti z výroby kočíkov pre bábiky logicky vyústili v rozšírení firmy. V roku 2006 založili majitelia spoločnosti dcérsku spoločnosť s názvom CHIC 4 BABY. Nová spoločnosť začala s výrobou kvalitných detských kočíkov a neskôr rozšírila výrobu o sedačky, detské postieľky a ďalšie príslušenstvo pre bábiky.

Firma BAYER CHIC 2000 je nemecká spoločnosť. Vznikla 1. 2. 1980 rozdelením pôvodnej spoločnosti na výrobu kočíkov. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia spoločnosť zakúpila výrobný závod v Ázii, kam bola postupne presunutá výroba z Nemecka. Znížením výrobných nákladov bolo možné viac investovať do nových technológií a materiálov, do zlepšovania kvality a funkčnosti pôvodných výrobkov a do vývoja nových typov kočíkov. Spoločnosť spravidla jedenkrát ročne dopĺňa sortiment o úplne nový produkt.

Získané skúsenosti z výroby kočíkov pre bábiky logicky vyústili v rozšírení firmy. V roku 2006 založili majitelia spoločnosti dcérsku spoločnosť s názvom CHIC 4 BABY. Nová spoločnosť začala s výrobou kvalitných detských kočíkov a neskôr rozšírila výrobu o sedačky, detské postieľky a ďalšie príslušenstvo pre bábiky.