Bátmetall Kft.

Špecialista na ochranné pracovné pomôcky na ochranu proti prerezaniu, ale aj na ochranu proti iným rizikám.