AlcoForce je výrobca technologicky pokročilých alkoholtesterov. Alkoholtestery tohto výrobcu sa uplatňujú ako v každodennom živote, tak aj v profesionálnom prostredí, vyrábajú sa pre políciu v mnohých krajinách. Alkoholtestery AlcoForce spĺňajú príslušné normy platné v SR alebo EÚ, majú certifikát CE (Conformité Européenne), ktorého umiestnenie na výrobku znamená vyhlásenie výrobcu, že takto označený výrobok spĺňa požiadavky vyplývajúce zo smerníc Európskej únie (EÚ). Atestácie a normy svedčia o spoľahlivosti alkoholtesterov AlcoForce a sú zárukou vysokej kvality a bezpečia používania. Výrazná väčšina alkoholtesterov disponuje medzinárodnými certifikátmi, ako sú DOT a FDA.

AlcoForce je výrobca technologicky pokročilých alkoholtesterov. Alkoholtestery tohto výrobcu sa uplatňujú ako v každodennom živote, tak aj v profesionálnom prostredí, vyrábajú sa pre políciu v mnohých krajinách. Alkoholtestery AlcoForce spĺňajú príslušné normy platné v SR alebo EÚ, majú certifikát CE (Conformité Européenne), ktorého umiestnenie na výrobku znamená vyhlásenie výrobcu, že takto označený výrobok spĺňa požiadavky vyplývajúce zo smerníc Európskej únie (EÚ). Atestácie a normy svedčia o spoľahlivosti alkoholtesterov AlcoForce a sú zárukou vysokej kvality a bezpečia používania. Výrazná väčšina alkoholtesterov disponuje medzinárodnými certifikátmi, ako sú DOT a FDA.