ADAMA Shavit f 72 wg
37,80 €

Širokospektrálny fungicíd vo forme zmáčateľného prášku na ošetrenie viniča proti peronospóre a múčnatke.


ADAMA Agricultural Solutions Ltd. patrí medzi popredných svetových výrobcov a distribútorov užitočných riešení v ochrane rastlín. Spoločnosť dodáva efektívne riešenia pre poľnohospodárov v celej škále hodnotového reťazca, vrátane ochrany rastlín, progresívnych poľnohospodárskych technológií, a doplnkových služieb.

ADAMA Agricultural Solutions Ltd. patrí medzi popredných svetových výrobcov a distribútorov užitočných riešení v ochrane rastlín. Spoločnosť dodáva efektívne riešenia pre poľnohospodárov v celej škále hodnotového reťazca, vrátane ochrany rastlín, progresívnych poľnohospodárskych technológií, a doplnkových služieb.