LINTEO Vlhčené obrúsky upratovacie univerzálne 4 × 40 ks

LINTEO Vlhčené obrúsky upratovacie univerzálne 4 × 40 ks

Akcia
Vlhčené obrúsky Linteo s antibakteriálnou prísadou sú vhodné pre všestranné použitie v domácnosti. Dodávame ich v balení 4×40 kusov. Celý popis
4,40 €
Vrátane DPH
4 €
0,03 €/ks
-9%
Tovar od predajcu MALL
Platí do 27.11.2022 alebo do vypredania

Na sklade 5+ kusov

Už zajtra na predajni
Predajne
 
29.11.2022 na vašej adrese
Možnosti doručenia
 
Kód: 1294318

Popis

LINTEO Vlhčené obrúsky upratovacie univerzálne 4 × 40 ks

Vlastnosti

  • 4 balenie po 40 ks
  • Antibakteriálny


Návod na použitie: Všestranné použitie – nerez, sklo, drevo. Odstraňujú prach; profesionálny lesk bez zanechávania šmúh. Rýchle a ľahké čistenie plôch v celej domácnosti (kuchyne, kúpeľne, WC), vhodné pre rôzne druhy povrchov. Nepoužívajte na osobnú hygienu. Pred použitím najskôr odporúčame vyskúšať na malom skrytom mieste. Po použití si dôkladne umyte ruky, zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí, ak sa objaví reakcia, okamžite dôkladne vypláchnite vodou a zaistite lekárske ošetrenie. Nepožívajte. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
Skladovanie: Skladujte v suchu, chráňte pred slnkom. Obrúsky nevhadzujte do WC. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po použití balenie dôkladne uzavrite. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Vyrobené: Turecko
Výrobca/distribútor: Melitrade a.s.
Zloženie: menej ako 5% katiónovej povrchovo aktívnej látky menej, ako 5% neiónovej povrchovo aktívnej látky, parfum, phenoxyethanol, potassium sorbate
Predlekárska prvá pomoc:

Vdýchnutie: Zaistite dostatočné vetranie.

Kontakt s pokožkou: Pri použití v súlade s pokynmi nie sú žiadne nepriaznivé účinky. V prípade ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc.

Styk s okom: Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené. Dôkladne vyplachujte tečúcou vodou po dobu najmenej 30 minút s nadvihnutými viečkami. V prípade ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte BL.

Trieda a kategórie nebezpečenstva:
  • Aquatic Chronic 3, H412

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Signálne slovo: Varovanie
H-vety (Štandardné vety o nebezpečenstve):

H302 Zdraviu škodlivý pri požití.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie):

P102 Uchovávajte mimo dosah detí

P501 Odstráňte obsah/obal ako zmiešaný odpad.

Na stiahnutie:
Bezpečnostný list

Odkazy