Frosch Eko Univerzálny čistič levanduľa 3x1 l

Frosch Eko Univerzálny čistič levanduľa 3x1 l

Univerzálny čistič Frosch Eko účinne a hygienicky odstraňuje špinu a mastnotu bez zvyškov vďaka zložkám s levanduľou. Eliminuje nepríjemné pachy a dodáva domovu sviežu levanduľovú vôňu. Celý popis
9,50 €
Vrátane DPH
3,17 €/l
Tovar od predajcu MALL

U dodávateľa

10.2.2023 na výdajnom mieste
 
10.2.2023 na vašej adrese
 
Kód: 886079

Popis

Frosch Eko Univerzálny čistič levanduľa 3×1 l

Vlastnosti

  • Balenie obsahuje 3 ks čističov, každý s objemom 1 liter
  • Hygienická čistota pre väčšinu umývateľných povrchov a podláh v domácnosti
  • Účinné a hygienické odstránenie špiny a mastnoty bez zvyškov
  • Eliminuje nepríjemné pachy

Návod na použitie: Odporúčané dávkovanie: 2 polievkové lyžice na 5litrov vody. Pri silnom znečistení nanášať nezriedené. Nemiešajte s inými výrobkami. Nevhodné na voskované alebo olejované drevené povrchy.
Skladovanie: Nádoby skladujte dobre uzavreté na suchom, dobre vetranom mieste. Skladujte v pôvodných obaloch pri izbovej teplote. Pri dodržaní určeného spôsobu skladovania a používania nedochádza k rozkladu.
Vyrobené: Nemecko
Výrobca: Erdal GmbH
Distribútor: Melitta ČR s.r.o.
Zloženie: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, konzervační prostředky (phenoxyethanol), parfémy. Další složení: levandulový extrakt, v malém složení kosmetické barvivo. </>d>
Predlekárska prvá pomoc:

Pri vdýchnutí:

Prerušiť expozíciu, dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcej nevoľnosti zaistite lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou:

Odstrániť kontaminovaný odev, topánky a dôkladne umyť vodou (najlepšie vlažnou) a mydlom. Nepoužívať rozpúšťadlá ani riedidlá. Ak problémy pretrvávajú, vyhľadať lekársku pomoc.

Pri styku s okom:

Chráňte nezranené oko. Vyplachovať miernym prúdom vody aspoň 15 minút. Držte pritom očné viečka široko otvorené pomocou palca a ukazováka. V prípade, že postihnutý nosí kontaktné šošovky, vyberte ich pred vyplachovaním očí, ak to ide ľahko. Pokiaľ bolesť alebo začervenanie pretrváva, vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Pri požití:

Vyplachujte ústa a dajte vypiť veľké množstvo vody. Nepodávajte mlieko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústami. Vyhľadajte lekársku pomoc.
Trieda a kategórie nebezpečnosti: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.
Signálne slovo: Nie je
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti):

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie): nie sú
Nezavádzajúce popisy (neškodný, šetrný k prírode, nízke riziko…):

Šetrný k prírode

Ekologický

Vegánsky
Na stiahnutie:
Bezpečnostný list

Technické parametre

Zaradenie – čistiace prostriedky univerzálna
Počet kusov v balení 3 KS