COLORLAK Sprej Color spray, biela slon.kosť R1015, 400 ml

COLORLAK Sprej Color spray, biela slon.kosť R1015, 400 ml

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Rýchloschnúca univerzálna vrchná farba. Celý popis

Farebný odtieň

Objem balenia

5,62 €
Vrátane RP a DPH
5,28 €
Partner: Colorlak

Skladom u partnera 5+ kusov

1.12.2021 - 2.12.2021 na vašej adrese
Možnosti doručenia
 

Kód: 100002582291

Popis

Prednosti:
  • na povrchovú úpravu kovu, dreva a niektorých druhov plastov (napr. ABS, Telurán), minerálne podklady, papier,
  • na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Používa sa na nástreky kovových, drevených podkladov, opatrených odpovedajúcim základným náterom. Farbu možno priamo použiť na prestriekanie starých náterov alebo vybraných druhov plastov (napr. ABS, Telurán). ..

  • Email – vrchná farba v odtieňoch RAL
  • Bezfarebný lak – v lesku alebo mate

Slúži na striekanie napr. bicyklov, náradia, zariadení v domácnosti a drevených, prípadne aj plastových dielov, bezpečnostné značenie.

Identifikácia nebezpečnosti:
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008.

Nebezpečenstvo

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

  • H222 – Extrémne horľavý aerosól.
  • H229 – Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
  • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závrate.
  • H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • EUH 066 – Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
Katalógový list
Karta bezpečnostných údajov