Kód: 1521023

COLORLAK Sprej Color spray, čierna lesklá R9005, 400 ml

COLORLAK Sprej Color spray, čierna lesklá R9005, 400 ml

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Rýchloschnúca univerzálna vrchná farba. Celý popis

Farebný odtieň

Objem balenia

6,95 €
Tovar od: Colorlak
Predaj zastrešuje MALL.SK vrátane prípadnej reklamácie či vrátenia tovaru.
Predajca odosiela tovar v samostatnej zásielke.
Predajca určuje spôsoby a ceny doručenia.
6,95 €

29.3.2023 - 30.3.2023 na vašej adrese

Popis

Prednosti:
  • na povrchovú úpravu kovu, dreva a niektorých druhov plastov (napr. ABS, Telurán), minerálne podklady, papier,
  • na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Používa sa na nástreky kovových, drevených podkladov, opatrených odpovedajúcim základným náterom. Farbu možno priamo použiť na prestriekanie starých náterov alebo vybraných druhov plastov (napr. ABS, Telurán). ..

  • Email – vrchná farba v odtieňoch RAL
  • Bezfarebný lak – v lesku alebo mate

Slúži na striekanie napr. bicyklov, náradia, zariadení v domácnosti a drevených, prípadne aj plastových dielov, bezpečnostné značenie.

Identifikácia nebezpečnosti:
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008.

Nebezpečenstvo

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

  • H222 – Extrémne horľavý aerosól.
  • H229 – Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
  • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závrate.
  • H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • EUH 066 – Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
Katalógový list
Karta bezpečnostných údajov