Sleep

Táto funkcia automaticky riadi rýchlosť prúdenia vzduchu a jemne zvyšuje alebo znižuje teplotu v závislosti či je nastavená funkcia chladenie alebo ohrev. Doba trvanie je 8 hodín a bola navrhnutá k poskytnutiu maximálneho pohodlia počas spánku.