Ochrana proti pretečeniu

Viacnásobná ochrana je bezpečnostná prívodná hadica, ktorá vydrží niekoľkonásobný pretlak vody.