No Frost

Systém cirkulácie vzduchu sa stará o to, aby vlhkosť vzduchu v mraziacom priestore bola odvádzaná k vonku umiestnenému výparníku. A naviac sa kombinácia chladnička/mraznička čas od času automaticky odmrazuje. Takto vzniknutá odmrazená voda je zachytávaná vonku v nádobe pod mraziacim priestorom. Výsledok: vzduch v mraziacom priestore zostáva suchý, nevzniká ani námraza na potravinách ani ľad na stenách spotrebiča. (info AEG, Siemens)