Klimatická trieda

Klimatická trieda určuje optimálnu teplotu prostredia, pri ktorej daný spotrebič pracuje. Keď volíte miesto pre umiestnenie spotrebiča, berte v úvahu, že teplota v miestnosti má vplyv ako na spotrebu el.energie tak aj na optimálny výkon výrobku. Používané skratky majú nasledujúci význam: SN-okolitá teplota od +10°C do + 32°C, N – okolitá teplota od +16°C do + 32°C, ST-okolitá teplota od + 18°C do + 38°C, T – okolitá teplota od + 18°C do + 43°C