Digitálny zoom

Termín z oblasti AUDIO-VIDEO: Pri použití digitálneho zoomu sa prístroj pokusí o väčšie priblíženie snímanej scény tým, že obraz zväčší a pomocou interpolácie dopočíta zvyšné body. Ajkeď môže byť funkcia digitálneho zoomu v niektorých prípadoch užitočná, má vždy za následok zhoršenie kvality obrazu. Hodnota sa udáva ako násobok predĺženia ohniskovej vzdialenosti.