Detekcia arytmie

Prístroj môže počas merania identifikovať prípadné poruchy srdcového rytmu a upozorní na ne po skončení merania symbolom. To môže byť známkou arytmia.

Arytmia je ochorenie, pri ktorom je srdcový rytmus nepravidelný z dôvodu chýb v bioelektrickej systému, ktorý riadi tlkot srdca.

Symptómy (vynechané alebo predčasné srdcové údery, pomalý alebo príliš rýchly pulz) môžu byť okrem iného spôsobené ochoreniami srdca, vekom, telesnými predispozíciami, nadmerným príjmom potravy, stresom alebo nedostatkom spánku. Arytmia môže byť potvrdená len pri prehliadke u lekára.