DVB-T

  • DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) čiže pozemné digitálne vysielanie je nový systém prenosu televízneho signálu, ktorý je alternatívou pre príjem signálu v členitých regiónoch a hustej mestskej zástavbe, ponúka nové televízne stanice, kvalitnejší obraz, mobilitu a interaktívne služby.
  • Príjem prebieha na klasickú TV anténu, jedná sa o náhradu za voľne šírené analógové vysielanie.
  • Vysielanie je šírené vo formáte MPEG-2 alebo MPEG-4 (HDTV).