Odložený štart

Funkcia odloženého štartu umožňuje nastaviť začiatok činnosti spotrebiča o nastavený čas. Môže byť výhodný, keď chcete spotrebič zapnúť vtedy, keď nie ste doma, alebo v noci na lacný prúd.