Aqua control

Na ochranu pred škodami spôsobenými vodou je umývačka / práčka vybavená systémom ochrany pred únikom vody AQUA CONTROL. Ak dôjde k poruche, bezpečnostný ventil (zabudovaný v spotrebiči) ihneď preruší prívod vody a zapne sa vyprázdňovacie čerpadlo. Voda tak nemôže ani vytiecť, ani pretiecť. Voda, ktorá v spotrebiči zostane, sa automaticky odčerpá.