Buďtea nakupujte s dopravou ZADARMO
0
mesačne

Recyklujte s nami

Zakladáme si na ohľaduplnom chovaní voči životnému prostrediu, a preto Vám prinášame možnosť jednoducho a bezplatne odovzdať staré pneumatiky a nefunkčné elektrozariadenia.

Kam so starými pneumatikami?

Pneumatiky môžu zákazníci priniesť na naše výdajné miesta, alebo zaslať na adresu MALL.SK, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava. Odovzdanie pneumatík je pre koncového zákazníka bezplatné. Prepravu/poštovné na výdajné miesto si platí zákazník sám. Následne MALL.SK zabezpečí recykláciu pneumatík.

Kam s nefunkčným elektrom?

Naši zákazníci môžu na výdajných miestach odovzdať bezplatne všetky elektrozariadenia z domácnosti aj z kancelárie. 

Prečo recyklovať?

Recykláciou šetríme prírodné zdroje a životné prostredie. Ročne sa v SR vyprodukuje tisíce ton odpadu z elektrických a elektronických výrobkov. Veľká časť z nich končí na skládkach komunálneho odpadu alebo vo voľnej prírode. Pritom sa väčšina nepotrebných zariadení dá recyklovať a použiť pri výrobe ďalších produktov. Odovzdaním spotrebiča zaistíte ekologickú recykláciu.


Recyklačné poplatky

MALL.SK spolupracuje s organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, ktorá pre mnohých výrobcov a dovozcov (kolektívne) zbiera elektroodpad, zabezpečuje jeho zber, prepravu a spracovateľom platí za spracovanie elektroodpadu. Náklady na tieto činnosti sa financujú prostredníctvom recyklačných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do cien nových výrobkov. Vďaka nim môžu spotrebitelia aj na Slovensku bezplatne odovzdávať nepotrebné spotrebiče do zberu bez ohľadu na to, kde a kedy si nový výrobok kúpili.

Zber a recyklácia elektrospotrebičov je pre výrobcov zákonnou povinnosťou. Výška recyklačného poplatku závisí od nákladov na zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene vyzbieraného elektroodpadu ASEKOL SK tieto faktory každoročne vyhodnocuje a na ich základe stanovuje výšku recyklačných poplatkov tak, aby bolo zabezpečené plynulé fungovanie celého systému, a zároveň nedochádzalo k zbytočnému zvyšovaniu cien nových výrobkov.