4Cars 4CARS Prípravok proti zahmlievaniu skiel - 750ml/pumpička

4Cars 4CARS Prípravok proti zahmlievaniu skiel - 750ml/pumpička


Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

Účinný prípravok proti zahmlienaviu skiel v aute. Čistí sklo, zabraňuje zahmlievaniu, zlepšuje viditeľnosť, čistiace účinky, nezanecháva stopy. Celý popis

3.76
3,76 € Vrátane RP a DPH
Na sklade 5+ kusov

Kód: 100010780447

Popis

Popis produktu

Návod na použitie: Účinný prípravok proti zahmlienaviu skiel v aute. Pred použitím prípravok pretrepte! Prípravok aplikujte rozprašovačom rovnomerne na sklo, nechajte chvíľu pôsobiť a suchou, čistou handrou vyleštite. V prípade potreby postup opakujte. Po aplikácii iných čistiacich prostriedkov je potrebné postup opakovať. Chráňte pred mrazom! Prípadný sediment nie je na závadu.

Vlastnosti: čistí sklo, zabraňuje zahmlievaniu, zlepšuje viditeľnosť, čistiace účinky, nezanecháva stopy.

Podľa Nariadenia ES 648/2004 obsahuje: menej ako 5% aniónové povrchovo aktívne látky, parfum, LIMONENE, CITRAL.

Skladovateľnosť: pri +5 oC až +25 oC doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.

Výstražné slovo: pozor

Výstražné upozornenie: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.


Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Objem 750 ml