SK 2019-04-BW-BekoWeek


Predaj na splátky je jednoduchý!

Vyberte si z aktuálnych splátkových programov

Konkrétny splátkový program si môžete vybrať v detaile produktu alebo v 3. kroku košíka doprava a platba.

Úver bez navýšenia - 0 % + 10 × 10 %
Viac info

Parametre úveru

Produkt Úver bez navýšenia
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 0 €
Počet splátok 10
Poistenie úveru s poistením/bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 10
Výška mesačnej splátky 30 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 0 %
Fixná úroková sadzba 0 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 €
Doba splatnosti 10 mesiacov

Ďalšie informácie

Bezúročný úver do 3M 11×10/0%
Viac info

Výhody:

 • Prehľadnosť a jednoduchosť
 • Možnosť splatiť úver bezúročne
 • 0% akontácia
 • Pri splatení do 3 mesiacov je úver bez navýšenia
 • Jednoduchý variant splácania iba 11 mesiacov s nízkou splátkou vo výške 10%
 • Možnosť poistenia
 • Výška úveru od 100 do 17000 EUR

Parametre úveru

Produkt Bezúročný úver do 3M
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 0 €
Počet splátok 11/3

Príklad:

Cena tovaru 499 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
499 €
Počet mesačných splátok 11 / 3
Výška mesačnej splátky 49,90 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 21,31 % / 0 %
Fixná úroková sadzba 19,48 % / 0 %
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 548,90 € / 499 €
Doba splatnosti 11 mesiacov / 3 mesiace

Ďalšie informácie

Flexi splátky 7 - 48 mesiacov
Viac info

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov (nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)
Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz, iný doklad totožnosti

Výhody:

 • Variabilná priama platba od 0%
 • Variabilita vo výbere počtu splátok
 • Prehľadnosť a jednoduchosť
 • Zvoľte si čo najnižšiu mesačnú splátku, ktorá nezaťaží Váš rozpočet. Ak Vám zostanú zvyšné prostriedky, kedykoľvek uhradíte mimoriadnu splátku.

Parametre úveru

Produkt Flexi splátky 7 - 48 mesiacov
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 0-90 %
Počet splátok 7 - 48
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (0 % - 90 ) 30 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
270 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 13,48 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 19,57 %
Fixná úroková sadzba 18 % p.a.
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 323,52 €
Doba splatnosti 24 mesiacov

Ďalšie informácie

0 % + 11 x 10 % - jednoduché splátky s 0% akontáciou
Viac info

Iba u nás super akcia, kde neplatíte žiadnu akontáciu a navyše splácate iba 10 % mesačne

Výhody:

 • 0 % akontácia
 • Veľmi nízka splátka vo výške len 10 %
 • Jednoduchý a atraktívny variant splácania
 • Možnosť poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 11
Výška mesačnej splátky 30 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 21,31 %
Fixná úroková sadzba 19,48 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 330 €
Doba splatnosti 11 mesiacov

Ďalšie informácie

Často kladené otázky

Ako nakúpiť na splátky?

Je to tak jednoduché!

 1. Z pohodlia Vášho domova si objednáte tovar a ako spôsob platby si zvolíte „Nákup na splátky - online“.
 2. Následne až po odoslaní objednávky, si kliknete na políčko: „Žiadosť o spotrebiteľský úver“.
 3. V priebehu krátkej chvíle obdržíte odpoveď, či bol Váš úver schválený.
 4. Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.
 5. Po schválení úveru, bude Vaša objednávka spracovaná.
 6. V prípade ak ste si zvolili spôsob dopravy prepravnou spoločnosťou alebo osobné vyzdvihnutie na niektorej z našich pobočiek, je potrebné zaslať:
  • podpísanú Zmluvu o spotrebiteľský úver;
  • podpísané Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení;
  • kópiu platného občianskeho preukazu/pobytového preukazu občana EÚ,
  • kópiu druhého platného dokladu totožnosti: vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo preukaz ZŤP/ ZŤP-S;
  • doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade
  na adresu splátkovej spoločnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA – Cetelem, Twin city A, Karadžičová 2, 812 36 Bratislava. V prípade, že v žiadosti uvádzate aj príjmy partnera alebo ostatné príjmy je potrebné ich zdokladovať rovnako.
  Využite možnosť podpísať zmluvy elektronicky prostredníctvom SMS kódu! Všetky požadované dokumenty nahráte z Vášho PC v zabezpečenej aplikácií. Po dokončení elektronického podpisu bude žiadosť automaticky odoslaná do spoločnosti BNP Paribas Personal Finance SA. Vyhnete sa tak povinnosti dokumenty tlačiť a zasielať prostredníctvom pošty, čím urýchlite dodanie tovaru o niekoľko dní.
 7. Ak ste zamestnanec, ktorý vykonáva svoju pracovnú činnosť na území SR alebo dôchodca, ktorý poberá dôchodok zo Sociálnej poisťovne SR, nie je potrebné zdokladovať príjem.
 8. Ak pracujete ako policajt, colník, vojak, prípadne ste príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže, Sociálna Poisťovňa nedisponuje informáciami o Vašom príjme. Je preto nevyhnutné priložiť doklad o príjme (celý a kompletný Výpis z BÚ za posledné 3 mesiace alebo Výplatnú pásku za posledné 3 mesiace, alebo Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa) priložiť k ostatným odosielaným dokumentom.
 9. Tovar si následne môžete vyzdvihnúť na predajni, alebo Vám zásielku doručíme až domov.
 10. Pri platbe za tovar formou spotrebiteľského úveru, je vyžadované spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, aby doručený tovar prevzala vždy iba osoba, ktorá si žiada o úver - dlžník. V prípade ak si dlžník nemôže prevziať zásielku, je potrebné zaslať Plnomocenstvo overené notárom, či obecným alebo miestnym úradom
 11. Zmluvné dokumenty k splátkovému predaju sa nevracajú späť!

„Doklad preukazujúci príjem je klient povinný doložiť na základe zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a záväzného odporúčania Národnej banky Slovenska.“

Viac informácií

Aké sú podmienky nákupu na splátky?

Podmienky pre podanie žiadosti o úver nájdete tu:

Zobraziť podmienky

Spoločnosť Internet Mall Slovakia s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, bvd Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností vedenom Obchodným súdom v Paríži pod č. B 542 097 902, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47258713, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Po, vložka č. 2990/B, ktorá má výhradnú povahu.