SK toys


Predaj na splátky

Je to tak jednoduché!

 1. Z pohodlia Vášho domova si objednáte tovar a ako spôsob platby si zvolíte „Nákup na splátky - online“.
 2. Následne až po odoslaní objednávky, si kliknete na políčko: „Žiadosť o spotrebiteľský úver“.
 3. V priebehu krátkej chvíle obdržíte odpoveď, že Váš úver bol schválený.
 4. Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.
 5. Po schválení úveru, bude Vaša objednávka spracovaná.
 6. V prípade ak ste si zvolili spôsob dopravy prepravnou spoločnosťou alebo osobné vyzdvihnutie na niektorej z našich pobočiek, je potrebné zaslať:
  • podpísanú Zmluvu o spotrebiteľský úver;
  • Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení;
  • kópiu platného občianskeho preukazu/pobytového preukazu občana EÚ,
  • kópiu druhého platného dokladu totožnosti: vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo preukaz ZŤP/ ZŤP-S;
  • doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade
  na adresu splátkovej spoločnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA – Cetelem, Twin city A, Karadžičová 2, 812 36 Bratislava. V prípade, že v žiadosti uvádzate aj príjmy partnera alebo ostatné príjmy je potrebné ich zdokladovať rovnako.
  Využite možnosť podpísať zmluvy elektronicky prostredníctvom SMS kódu! Všetky požadované dokumenty nahráte z Vášho PC v zabezpečenej aplikácií. Po dokončení elektronického podpisu bude žiadosť automaticky odoslaná do spoločnosti BNP Paribas Personal Finance SA. Vyhnete sa tak povinnosti dokumenty tlačiť a zasielať prostredníctvom pošty, čím urýchlite dodanie tovaru o niekoľko dní.
 7. Ak ste zamestnanec, ktorý vykonáva svoju pracovnú činnosť na území SR alebo dôchodca, ktorý poberá dôchodok zo Sociálnej poisťovne SR a súhlasíte s overením Vašich údajov v databáze Sociálnej poisťovne nie je potrebné zdokladovať príjem. Tento súhlas je uvede-ný v Spracovaní osobných údajov a nie je potrebné ho označiť krížikom iba svojim podpisom na poslednej strane tohto dokumentu.
 8. Ak pracujete ako policajt, colník, vojak, prípadne ste príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže, Sociálna Poisťovňa nedisponuje informáciami o Vašom príjme. Je preto nevyhnutné priložiť doklad o príjme (celý a kompletný Výpis z BÚ za posledné obdobie alebo Výplatnú pásku za posledné obdobie, alebo Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa) priložiť k ostatným odosielaným dokumentom.
 9. Tovar si následne môžete vyzdvihnúť na predajni, alebo Vám zásielku doručíme až domov.
 10. Pri platbe za tovar formou spotrebiteľského úveru, je vyžadované spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, aby doručený tovar prevzala vždy iba osoba, ktorá si žiada o úver - dlžník. V prípade ak si dlžník nemôže prevziať zásielku, je potrebné zaslať Plnomocenstvo overené notárom, či obecným alebo miestnym úradom
 11. Zmluvné dokumenty k splátkovému predaju sa nevracajú späť!

Predajca Internet Mall Slovakia, s. r. o. sprostredkováva úvery cez spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

„Doklad preukazujúci príjem je klient povinný doložiť na základe zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a záväzného odporúčania Národnej banky Slovenska.“

Splátkové programy

0 % + 11 x 10 % - jednoduché splátky s 0% akontáciou

Iba u nás super akcia, kde neplatíte žiadnu akontáciu a navyše splácate iba 10 % mesačne

Výhody:

 • 0 % akontácia
 • Veľmi nízka splátka vo výške len 10 %
 • Jednoduchý a atraktívny variant splácania
 • Možnosť poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 11
Výška mesačnej splátky 30 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 21,31 %
Fixná úroková sadzba 19,48 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 330 €
Doba splatnosti 11 mesiacov

Flexi splátky 7 - 48 mesiacov

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov (nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)
Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz, Doklad pre overenie príjmu ak je klient SZČO alebo nesúhlasi s dotazovaním do registra SP

Výhody:

 • Nízka priama platba od 10% z ceny tovaru
 • Variabilita vo výbere počtu splátok
 • Možnosti splácania od 7 do 48 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť

Parametre úveru

Produkt Flexi splátky
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 10-90 %
Počet splátok 7 - 48
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (10 % - 90 ) 30 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
270 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 13,48 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 19,57 %
Fixná úroková sadzba 18 % p.a.
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 323,52 €
Doba splatnosti 24 mesiacov

0 % + 11 x 10 % - jednoduché splátky s 0% akontáciou

Iba u nás super akcia, kde neplatíte žiadnu akontáciu a navyše splácate iba 10 % mesačne

Výhody:

 • 0 % akontácia
 • Veľmi nízka splátka vo výške len 10 %
 • Jednoduchý a atraktívny variant splácania
 • Možnosť poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 11
Výška mesačnej splátky 30 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 21,31 %
Fixná úroková sadzba 19,48 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 330 €
Doba splatnosti 11 mesiacov

Flexi splátky 7 - 48 mesiacov

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov (nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)
Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz, Doklad pre overenie príjmu ak je klient SZČO alebo nesúhlasi s dotazovaním do registra SP

Výhody:

 • Nízka priama platba od 10% z ceny tovaru
 • Variabilita vo výbere počtu splátok
 • Možnosti splácania od 7 do 48 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť

Parametre úveru

Produkt Flexi splátky
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 10-90 %
Počet splátok 7 - 48
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (10 % - 90 ) 30 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
270 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 13,48 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 19,57 %
Fixná úroková sadzba 18 % p.a.
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 323,52 €
Doba splatnosti 24 mesiacov

Úver bez navýšenia - 0 % + 10 × 10 % – Super akcia

AKCIA: Platí len do 9. 1. 2018

Výhody:

Parametre úveru

Produkt Úver bez navýšenia
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 0 €
Počet splátok 10
Poistenie úveru s poistením/bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 10
Výška mesačnej splátky 30 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 0 %
Fixná úroková sadzba 0 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 €
Doba splatnosti 10 mesiacov

Flexi splátky 7 - 48 mesiacov

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov (nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)
Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz, Doklad pre overenie príjmu ak je klient SZČO alebo nesúhlasi s dotazovaním do registra SP

Výhody:

 • Nízka priama platba od 10% z ceny tovaru
 • Variabilita vo výbere počtu splátok
 • Možnosti splácania od 7 do 48 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť

Parametre úveru

Produkt Flexi splátky
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 10-90 %
Počet splátok 7 - 48
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (10 % - 90 ) 30 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
270 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 13,48 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 19,57 %
Fixná úroková sadzba 18 % p.a.
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 323,52 €
Doba splatnosti 24 mesiacov

0 % + 11 x 10 % - jednoduché splátky s 0% akontáciou

Iba u nás super akcia, kde neplatíte žiadnu akontáciu a navyše splácate iba 10 % mesačne

Výhody:

 • 0 % akontácia
 • Veľmi nízka splátka vo výške len 10 %
 • Jednoduchý a atraktívny variant splácania
 • Možnosť poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 11
Výška mesačnej splátky 30 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 21,31 %
Fixná úroková sadzba 19,48 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 330 €
Doba splatnosti 11 mesiacov

AKCIA: Splátky bez navýšenia

Platí iba pre kategóriu PC a kategóriu mobily

Limitovaná akcia len do pondelka 29. 8. 2016!

Výhody:

Parametre úveru

Produkt Úver bez navýšenia
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 0 €
Počet splátok 10
Poistenie úveru s poistením/bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 10
Výška mesačnej splátky 30 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 0 %
Fixná úroková sadzba 0 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 €
Doba splatnosti 10 mesiacov

Flexi splátky 6 - 48 mesiacov

Variabilný spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje nákup tovaru za zvýhodnených podmienok spájajúcich flexibilitu a jednoduchosť.

Výhody:

Parametre úveru

Produkt Flexi splátky
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 0 €
Počet splátok 6 - 48
Poistenie úveru s poistením/bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (0 % - 90 ) 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 12
Výška mesačnej splátky 28,28 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 26,07 %
Fixná úroková sadzba 23,4 % p.a.
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 339,36 €
Doba splatnosti 12 mesiacov

0 % + 24 x 5 % – extra nízke splátky s 0% akontáciou

Iba u nás super akcia, kde neplatíte žiadnu akontáciu a navyše splácate iba 5 % mesačne

Výhody:

 • 0% akontácia
 • Veľmi nízka splátka vo výške len 5 %
 • Jednoduchý a atraktívny variant splácania
 • Možnosť poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (0 %) 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 15,00 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 19,75 %
Fixná úroková sadzba 18,16 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 360,00 €
Doba splatnosti 24 mesiacov

0 % + 11 x 10 % - jednoduché splátky s 0% akontáciou

Iba u nás super akcia, kde neplatíte žiadnu akontáciu a navyše splácate iba 10 % mesačne

Výhody:

 • 0 % akontácia
 • Veľmi nízka splátka vo výške len 10 %
 • Jednoduchý a atraktívny variant splácania
 • Možnosť poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 11
Výška mesačnej splátky 30 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 21,31 %
Fixná úroková sadzba 19,48 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 330 €
Doba splatnosti 11 mesiacov

Úver zdarma – Super akcia

AKCIA: Platí len do 16. 01. 2017

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov (nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)
Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz, Iný doklad totožnosti

Výhody:

 • Akontácia 0% z ceny tovaru
 • Navýšenie 0%
 • Možnosť výhodného poistenia
 • Prehľadnosť a jednoduchosť

Parametre úveru

Produkt Úver zdarma
Výška úveru 100 - 3 320 €
Priama platba: 0-90 %
Počet splátok 4 - 20
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (0 % - 90 ) 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 20
Výška mesačnej splátky 15 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 0 %
Fixná úroková sadzba 0 % p.a.
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 €
Doba splatnosti 20 mesiacov

Flexi splátky 7 - 48 mesiacov

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov (nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)
Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz, Doklad pre overenie príjmu ak je klient SZČO alebo nesúhlasi s dotazovaním do registra SP

Výhody:

 • Nízka priama platba od 10% z ceny tovaru
 • Variabilita vo výbere počtu splátok
 • Možnosti splácania od 6 do 48 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť

Parametre úveru

Produkt Flexi splátky
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 10-90 %
Počet splátok 6 - 48
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (10 % - 90 ) 30 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
270 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 13,48 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 19,57 %
Fixná úroková sadzba 18 % p.a.
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 323,52 €
Doba splatnosti 24 mesiacov

0 % + 24 x 5 % – extra nízke splátky s 0% akontáciou

Iba u nás super akcia, kde neplatíte žiadnu akontáciu a navyše splácate iba 5 % mesačne

Výhody:

 • 0% akontácia
 • Veľmi nízka splátka vo výške len 5 %
 • Jednoduchý a atraktívny variant splácania
 • Možnosť poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (0 %) 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 15,00 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 19,75 %
Fixná úroková sadzba 18,16 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 360,00 €
Doba splatnosti 24 mesiacov

10% + 10x10% s 2 mesačným odkladom

AKCIA – SPLÁCAJTE AŽ PO VIANOCIACH: Platí len do 31. 10. 2017

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov (nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)
Potrebné doklady: platný občiansky preukaz, iný doklad totožnosti

Výhody:

 • Nízka priama platba, nízke navýšenie
 • Krátkodobé splácanie
 • Prehľadnosť a jednoduchosť
 • Odložené 2 splátky

Parametre úveru

Produkt 10% + 10x10% s 2 mesačným odkladom
Výška úveru 100 - 6 640 €
Priama platba: 10 %
Počet splátok 10
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia
Odklad splátky 2 mesiace

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 30 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
270 €
Počet mesačných splátok 10
Výška mesačnej splátky 30,00 €
Odklad mesačnej splátky 2 mesiace
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 18,52 %
Fixná úroková sadzba 17,12 % p.a.
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 330,00 €
Doba splatnosti 10 mesiacov

Flexi splátky 7 - 48 mesiacov

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov (nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)
Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz, Doklad pre overenie príjmu ak je klient SZČO alebo nesúhlasi s dotazovaním do registra SP

Výhody:

 • Nízka priama platba od 10% z ceny tovaru
 • Variabilita vo výbere počtu splátok
 • Možnosti splácania od 7 do 48 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť

Parametre úveru

Produkt Flexi splátky
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 10-90 %
Počet splátok 7 - 48
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (10 % - 90 ) 30 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
270 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 13,48 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 19,57 %
Fixná úroková sadzba 18 % p.a.
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 323,52 €
Doba splatnosti 24 mesiacov

0 % + 11 x 10 % - jednoduché splátky s 0% akontáciou

Iba u nás super akcia, kde neplatíte žiadnu akontáciu a navyše splácate iba 10 % mesačne

Výhody:

 • 0 % akontácia
 • Veľmi nízka splátka vo výške len 10 %
 • Jednoduchý a atraktívny variant splácania
 • Možnosť poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 11
Výška mesačnej splátky 30 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 21,31 %
Fixná úroková sadzba 19,48 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 330 €
Doba splatnosti 11 mesiacov

0 % + 24 x 5 % – extra nízke splátky s 0% akontáciou

Iba u nás super akcia, kde neplatíte žiadnu akontáciu a navyše splácate iba 5 % mesačne

Výhody:

 • 0% akontácia
 • Veľmi nízka splátka vo výške len 5 %
 • Jednoduchý a atraktívny variant splácania
 • Možnosť poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (0 %) 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 15,00 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 19,75 %
Fixná úroková sadzba 18,16 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 360,00 €
Doba splatnosti 24 mesiacov

Úver bez navýšenia - 0 % + 10 × 10 % – Super akcia

AKCIA: Platí len do 13. 11. 2017

Výhody:

Parametre úveru

Produkt Úver bez navýšenia
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 0 €
Počet splátok 10
Poistenie úveru s poistením/bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 10
Výška mesačnej splátky 30 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 0 %
Fixná úroková sadzba 0 % p.a.
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 €
Doba splatnosti 10 mesiacov

Flexi splátky 7 - 48 mesiacov

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov (nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)
Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz, Doklad pre overenie príjmu ak je klient SZČO alebo nesúhlasi s dotazovaním do registra SP

Výhody:

 • Nízka priama platba od 10% z ceny tovaru
 • Variabilita vo výbere počtu splátok
 • Možnosti splácania od 7 do 48 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť

Parametre úveru

Produkt Flexi splátky
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 10-90 %
Počet splátok 7 - 48
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (10 % - 90 ) 30 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
270 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 13,48 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 19,57 %
Fixná úroková sadzba 18 % p.a.
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 323,52 €
Doba splatnosti 24 mesiacov

Spoločnosť Internet Mall Slovakia s.r.o. je zapísaná ako viazaný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v pod registri poskytovania úverov pod registračným číslom 206675 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 09. 09. 2015. Informácia o finančnom sprostredkovaní vykonávanom viazaným finančným agentom (pdf, 182 kB)