Predaj na splátky je jednoduchý!

Vyberte si z aktuálnych splátkových programov

Konkrétny splátkový program si môžete vybrať v detaile produktu alebo v 3. kroku košíka doprava a platba.

Úver zdarma
Platí na produkty z kategórií TV, Mobily, Tablety, Notebooky, Soundbary, Projektory, Smartwatche.
Viac info

Výhody:

 • Variabilná priama platba od 0%
 • 0% fixná úroková sadzba
 • Prehľadnosť a jednoduchosť
 • Možnosť výhodného poistenia

Parametre úveru

Produkt Úver zdarma
Výška úveru 100 - 3 320 €
Priama platba: 0 - 90 %
Počet splátok 4 - 20
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 20
Výška mesačnej splátky 15 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 0 %
Fixná úroková sadzba 0 %
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300 €
Doba splatnosti 20 mesiacov

Ďalšie informácie

Rýchlo splatiť 12 mesiacov
Viac info

Výhody:

 • Variabilná priama platba od 0%
 • Krátkodobé splácanie
 • Prehľadnosť a jednoduchosť
 • Možnosť výhodného poistenia

Parametre úveru

Produkt Flexi splátky do 12 mesiacov
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 0 - 90 %
Počet splátok 10 - 12
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 30 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
270 €
Počet mesačných splátok 12
Výška mesačnej splátky 26,06 €
Výška mesačnej splátky s poistením 27,44 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 31,76 %
Fixná úroková sadzba 27,99 %
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 312,72 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť s poistením 329,28 €
Doba splatnosti 12 mesiacov

Reprezentatívny príklad: Pri nákupe tovaru na splátky vo výške 300 €, s fixnou úrokovou sadzbou 27,99 % ročne, so zaplatenou akontáciou 30 €, s počtom mesačných splátok 12, vo výške 26,06 €, (resp. 27,44 € vrátane poistenia), s dobou splatnosti 12 mesiacov je RPMN vo výške 31,76 %. Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť je 312,72 €, (resp. 329,28 € vrátane poistenia). Poplatok za poskytnutie úveru je 0 €. Výpočet RPMN nezohľadňuje sumu určenú na úhradu poistného, pretože poistenie nie je podmienkou poskytnutia spotrebiteľského úveru. Výška RPMN platí za predpokladu žiadania úveru 15. deň v mesiaci s prvou splátkou 15. deň mesiaca nasledujúceho a všetkých ďalších k 15. dňu v mesiaci. Na schválenie a poskytnutie úveru nie je právny nárok.

Ďalšie informácie

Nízka splátka 13-60 mesiacov
Viac info

Výhody:

 • Nákup aj bez hotovosti!
 • Dlhodobá splatnosť, extra nízka splátka
 • Prehľadnosť a jednoduchosť

Parametre úveru

Produkt Nízka splátka až do 60 mesiacov
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 0 - 90 %
Počet splátok 13 - 60
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba 0 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
300 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 14,54 €
Výška mesačnej splátky s poistením 15,31 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 16,04 %
Fixná úroková sadzba 14,99 %
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 348,96 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť s poistením 367,44 €
Doba splatnosti 24 mesiacov

Reprezentatívny príklad: Pri nákupe tovaru na splátky vo výške 300 €, s fixnou úrokovou sadzbou 14,99 % ročne, so zaplatenou akontáciou 0 €, s počtom mesačných splátok 24, vo výške 14,54 €, (resp. 15,31 € vrátane poistenia), s dobou splatnosti 24 mesiacov je RPMN vo výške 16,04 %. Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť je 348,96 €, (resp. 367,44 € vrátane poistenia). Poplatok za poskytnutie úveru je 0 €. Výpočet RPMN nezohľadňuje sumu určenú na úhradu poistného, pretože poistenie nie je podmienkou poskytnutia spotrebiteľského úveru. Výška RPMN platí za predpokladu žiadania úveru 15. deň v mesiaci s prvou splátkou 15. deň mesiaca nasledujúceho a všetkých ďalších k 15. dňu v mesiaci. Na schválenie a poskytnutie úveru nie je právny nárok.

Ďalšie informácie

Často kladené otázky

Ako nakúpiť na splátky?

Je to tak jednoduché!

 1. Z pohodlia Vášho domova si objednáte tovar a ako spôsob platby si zvolíte „Nákup na splátky - online“.
 2. Následne až po odoslaní objednávky, si kliknete na políčko: „Žiadosť o spotrebiteľský úver“.
 3. V priebehu krátkej chvíle obdržíte odpoveď, či bol Váš úver schválený.
 4. Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.
 5. Po schválení úveru, bude Vaša objednávka spracovaná.
 6. V prípade ak ste si zvolili spôsob dopravy prepravnou spoločnosťou alebo osobné vyzdvihnutie na niektorej z našich pobočiek, je potrebné zaslať:
  • podpísanú Zmluvu o spotrebiteľský úver;
  • podpísané Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení;
  • kópiu platného občianskeho preukazu/pobytového preukazu občana EÚ,
  • kópiu druhého platného dokladu totožnosti: vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo preukaz ZŤP/ ZŤP-S;
  • doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade
  na adresu splátkovej spoločnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA – Cetelem, Twin city A, Karadžičová 2, 812 36 Bratislava. V prípade, že v žiadosti uvádzate aj príjmy partnera alebo ostatné príjmy je potrebné ich zdokladovať rovnako.
  Využite možnosť podpísať zmluvy elektronicky prostredníctvom SMS kódu! Všetky požadované dokumenty nahráte z Vášho PC v zabezpečenej aplikácií. Po dokončení elektronického podpisu bude žiadosť automaticky odoslaná do spoločnosti BNP Paribas Personal Finance SA. Vyhnete sa tak povinnosti dokumenty tlačiť a zasielať prostredníctvom pošty, čím urýchlite dodanie tovaru o niekoľko dní.
 7. Ak ste zamestnanec, ktorý vykonáva svoju pracovnú činnosť na území SR alebo dôchodca, ktorý poberá dôchodok zo Sociálnej poisťovne SR, nie je potrebné zdokladovať príjem.
 8. Ak pracujete ako policajt, colník, vojak, prípadne ste príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže, Sociálna Poisťovňa nedisponuje informáciami o Vašom príjme. Je preto nevyhnutné priložiť doklad o príjme (celý a kompletný Výpis z BÚ za posledné 3 mesiace alebo Výplatnú pásku za posledné 3 mesiace, alebo Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa) priložiť k ostatným odosielaným dokumentom.
 9. Tovar si následne môžete vyzdvihnúť na predajni, alebo Vám zásielku doručíme až domov.
 10. Pri platbe za tovar formou spotrebiteľského úveru, je vyžadované spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, aby doručený tovar prevzala vždy iba osoba, ktorá si žiada o úver - dlžník. V prípade ak si dlžník nemôže prevziať zásielku, je potrebné zaslať Plnomocenstvo overené notárom, či obecným alebo miestnym úradom
 11. Zmluvné dokumenty k splátkovému predaju sa nevracajú späť!

„Doklad preukazujúci príjem je klient povinný doložiť na základe zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a záväzného odporúčania Národnej banky Slovenska.“

Viac informácií

Aké sú podmienky nákupu na splátky?

Podmienky pre podanie žiadosti o úver nájdete tu:

Zobraziť podmienky

Aké doklady na to potrebujem?

Zoznam dokladov potrebných pre vybavenie úveru nájdete tu:

Zobraziť potrebné doklady

Existuje poistenie schopnosti splácať?

Aktuálne súbory poistenia splátkových úverov nájdete tu:

Zobraziť súbory poistenia splátkových úverov

Spoločnosť Internet Mall Slovakia s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, bvd Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností vedenom Obchodným súdom v Paríži pod č. B 542 097 902, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47258713, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Po, vložka č. 2990/B, ktorá má výhradnú povahu.