BOZP pre školy a školské zariadenia

BOZP pre školy a školské zariadenia

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Príručka pre riaditeľov a zriaďovateľov základných a stredných škôl, ktorá sa podrobne venuje problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v školách a školských zariadeniach. Je písaná špeciálne pre potreby tých, ktorí nesú, ako každý zamestn .. Celý popis
Partner: LIBRISTO
29,15 €
Vrátane DPH
23,32 €
-20%

Na objednanie u partnera

1.2.2022 - 2.2.2022 na vašej adrese
Možnosti doručenia
 

Tovar od predajcu LIBRISTO

Predaj zastrešuje MALL.CZ vrátane prípadnej reklamácie či vrátenia tovaru.
Predajca odosiela tovar v samostatnej zásielke.
Predajca určuje spôsoby a ceny doručenia.

Kód: 100049437006

Popis

Príručka pre riaditeľov a zriaďovateľov základných a stredných škôl, ktorá sa podrobne venuje problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v školách a školských zariadeniach. Je písaná špeciálne pre potreby tých, ktorí nesú, ako každý zamestnávateľ, zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s BOZP.

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pracovných, výchovných a vzdelávacích podmienok na školách, ktoré zaručia, aby vzdelávanie, výchova a sprevádzajúce školské aktivity nemohli byť narušené vznikom nežiaducich a zdravie ohrozujúcimi situáciami. Zárukou bezpečnej školy je, aby všetci účastníci, ktorí sa podieľajú a zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu mali základné vedomosti z BOZP a tieto vedeli aj vo výkone svojej práce alebo činnosti tvorivo uplatňovať.

Obsah jednotlivých kapitol poskytuje návod na postup predchádzania úrazov na škole, a to aktívnou preventívnou činnosťou vedenia a učiteľov školy a to formou presadzovania dodržiavania pravidiel BOZP vo výchove a vzdelávaní na škole. Čitatelia by mali v práci nájsť odpovede na základné otázky riešenia procesu vzdelávania s ohľadom na BOZP. Teda, ako zabezpečiť bezpečnú prácu účastníkov výchovy a vzdelávania v škole.

*Publikácia pomôže riaditeľom a zriaďovateľom zorientovať sa v povinnostiach školy súvisiacich s BOZP. *Zistia, za čo v súvislosti s BOZP sú zodpovední, čo musia zabezpečiť. *Zistia, kto im pri zabezpečovaní BOZP na škole môže byť nápomocný (preventívne a ochranné služby) a kto zabezpečenie BOZP na škole môže kontrolovať (zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, odbory, inšpekcia práce).

Obsah: Zoznam skratiek

 1. Úvod
 2. Legislatívne východiská
 3. BOZP základné pojmy
 4. Zodpovednosť zriaďovateľa a riaditeľa školy za BOZP
 5. Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom
 6. BOZP vo vzťahu k žiakom školy
 7. BOZP vo vzťahu k osobám nachádzajúcim sa v priestoroch školy a v školských zariadeniach
 8. Výchova a vzdelávanie k BOZP v škole
 9. Zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečný stav budov a priestorov školy
 10. Zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť technických zariadení
 11. Požiarna prevencia
 12. Lekárnička
 13. Dokumentácia k BOZP
 14. Školský úraz, pracovný úraz a nebezpečná udalosť
 15. Záver
 16. Literatúra
 17. Prílohy