Aktualizácia II/7 2021 Živnostenské podnikanie, Register trestov

Aktualizácia II/7 2021 Živnostenské podnikanie, Register trestov

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
V súlade s princípom „jedenkrát a dosť" sa novelou živnostenského zákona pokračuje v snahe o odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skut .. Celý popis
3,90 €
Vrátane DPH
2,97 €
-23%
Partner: LIBRISTO

Už sa nepredáva

Tovar od predajcu LIBRISTO

Predaj zastrešuje MALL.CZ vrátane prípadnej reklamácie či vrátenia tovaru.
Predajca odosiela tovar v samostatnej zásielke.
Predajca určuje spôsoby a ceny doručenia.

Kód: 100062567195

Popis

V súlade s princípom „jedenkrát a dosť" sa novelou živnostenského zákona pokračuje v snahe o odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ak si tieto skutočnosti vedia samé získať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti. Uvedený zámer je v súlade aj s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky v znižovaní administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – po novele zákonom č. 261/2021 Z. z.
Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru – po novele zákonom č. 259/2021 Z. z.
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu – po novele zákonom č. 259/2021 Z. z.
Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii – po novele zákonom č. 259/2021 Z. z.
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov – po novele zákonom č. 271/2021 Z. z.